Szabályzat

A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője:

Alter Energetikai Iroda Bt.
H-4031 Debrecen, Kishegyesi út 187.

Képviselője: Csákberényi-Nagy Gergely ügyvezető
Adószám: 22145453-2-09
Közösségi adószám: HU22145453
Bank: 60600084-11064208-00000000
Cégjegyzékszám: 09-06-013719
Nyilvántartásba vevő Bíróság: Hajdú-Bihar Megyei CégbíróságSZABÁLYZAT

Üzletszabályzat amely létrejött az Alter Energetikai Iroda Bt., mint Eladó valamint a vásárló, mint Vevő között, saját akaratukból.


AZ WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Alter Energetikai Iroda Bt. webáruházában minden olyan cselekvőképes személy vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti, valamint rendelését az Alter Energetikai Iroda Bt. webáruházában, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton adja le. Az Alter Energetikai Iroda Bt. minden szükséges segítséget, információt megad ahhoz, hogy a vásárló bizalommal tudja használni a webáruházat. Amennyiben a vásárló az Alter Energetikai Iroda Bt. webáruházában kíván rendelést leadni, regisztrálnia kell magát a weboldalon. Viszonteladók esetén pedig szkennelt formában az első vásárlás alkalmával el kell juttatni Eladóhoz a Cégbírósági végzést, valamint az aláírási címpéldányt. A megrendelési űrlap során az Alter Energetikai Iroda Bt. tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Alter Energetikai Iroda Bt. kiköti, hogy semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

 

A TERMÉKEKRŐL

A webáruházban csak és kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudható meg részletesen. Az Alter Energetikai Iroda Bt. minden vásárlásról számlát állít ki, mely tartalmazza a termékre vonatkozó adatokat (Termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét.) az eladó és Vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és amennyiben van – a kiszállítás költségét (telephelyes átvétel esetén is!). A kiállított termékszámla megfelel az ÁFA tv. ill. PM rendeletekben előírt kötelezettségeknek! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett van feltüntetve, bruttó formában! Az Alter Energetikai Iroda Bt. a webáruházban leadott rendeléseket foglalásnak tekinti és az árváltozás jogát, a számla kiállításig minden esetben fenntartja!

JOGNYILATKOZAT

A webáruházban megjelenített fotók illusztrációk! Az egyes termékek külalakja eltérhet. A webáruházban használt és feltüntetett márkanevek és logók kizárólag a termék gyártójának és a termék típusának azonosítására szolgál, a teljesebb körű tájékoztatást szolgálja. Minden márkanév és logó, a gyártó cég tulajdonát képezi és jogvédelem alatt áll.

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

Az Alter Energetikai Iroda Bt. az általa eladott árukra minden esetben a beszállító által vállalt gyártói garanciaidőt adja tovább. Ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru megnevezése mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A Webáruházban új termékek kerülnek értékesítésre. A garancia a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthető. Az eladó a megvásárolt termék(ek)et csak abban az esetben cseréli ki, ha az(ok) bizonyítottan hibásak.

 

A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE

Ha az áruházunkban vásárolt termék garanciaidőn belül meghibásodott, kérjük haladéktalanul jelezze felénk! A vásárlástól számított 8 munkanapon belül bejelentett meghibásodás esetén, a vásárló dönthet arról, hogy a termék garanciális javítását, cseréjét kéri vagy eláll a vásárlástól. Utóbbi esetben, legkésőbb a hibás termék átvételét követő munkanapon, a termék teljes vételára visszafizetésre kerül. Garanciális javítás esetén, ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz az illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében. Azoknak az eszközöknek melyek nem rendelkeznek garancialappal, vagy a garancialapon nincsen szakszerviz feltüntetve, telephelyünk a garanciaérvényesítés helye! A terméket visszajuttathatja telephelyünkre személyesen, vagy postai úton utánvétel. A postaköltség minden esetben cégünket terheli! Garanciában leadott termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszajuttatni, az esetleges csereigény érvényesítéséhez, továbbá mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (számla). Postai szállítás esetén fontos, hogy a számlán kívül, a hibajelenség leírása is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez. A leadott termékeket szakszerviz vizsgálja be, azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát a szerviz állapítja meg. A termék gyári szám/vonalkód (sn:) sérülése vagy elvesztése valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést vonhat maga után! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik! Az Alter Energetikai Iroda Bt. az indokolatlan - nem hardver probléma, vagy nem hibás termék - garanciális ügyintézése során, a bevizsgálásért 2.000 Ft + ÁFA bevizsgálási díjat számláz ki az ügyfélnek, továbbá az ügyintézéssel kapcsolatos szállítási költségeket a vásárlóra terheli. Az Alter Energetikai Iroda Bt. semmilyen esetben nem vonható felelősségre és nem kötelezhető kártérítésre az önhibáján kívüli események (pl. beszállító megszünése) fellépő esetleges garancia áthelyeződések és garancia vesztések kapcsán.

 

RENDELÉSRE, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Webáruházba történő regisztrációval minden felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével. A rendelés foglalásnak minősül, mely igényeket az Alter Energetikai Iroda Bt. az érkezés sorrendjében elégít ki, az alábbi módon: A foglalásról visszaigazolást küldünk. A Webáruházban történt vásárlást követően a vásárló az átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A folyamat közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Alter Energetikai Iroda Bt. felelősséget nem vállal.

Amennyiben a szállítást DPD Hungária Kft. végzi, a következő árak az irányadók:

 

Csomagsúly Szállítási díj/ csomag (Ft, nettó)
0,1 - 3 kg 1000
3,1 - 5 kg 1200
5,1 - 10 kg 1300
10,1 - 15 kg 1400
15,0 - 20 kg 1500
20,1 - 25 kg 1700
25,1 - 31 kg 2100
32 - 50 kg 3150

 

A táblázatokban szereplő árak nettó árak és nem tartalmazzák az üzemanyag felárat.
Az üzemanyagfelár nagysága közvetlenül a gázolajnak az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által megállapított átlagárától függ.

 

Amennyiben a futárnál szeretne fizetni, a következő utánvét díjak az irányadók:

 

Utánvét összege Szállítási díj/ csomag (Ft, nettó)
1 – 50,000 Ft-ig 400
50,001 – 100,000 Ft-ig 800
100,001 – 300,000 Ft-ig 1500
300,001 – 500,000 Ft-ig 3000

 

Amennyiben a szállítást nem a DPD Hungária Kft. végzi (törékeny termékek esetén), akkor a szállítási költség távolság függő. Az ilyen módon kialakuló konkrét szállítási költségről a weboldal értesíti a megrendelés elküldése előtt.

Minden esetben a rendeléskor a szállítási költség külön megnevezésre kerül és a számlával együtt fizetendő. 

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítást megelőzően (visszaigazoláskor) az eladó tájékoztatja a Vevőt a kiszállítás időpontjáról. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Vevő a csomag ellenőrzésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, azonnal köteles felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében. A Vevő a csomagot termékszámla hiányában nem veheti át, amennyiben hiányzik a csomagból, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A rendeléskor megjelölt fizetési módot a Vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén) Halasztott átutalásos fizetés esetén, a termék a számla kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi! Késedelmes fizetés esetén Eladó, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel. Fennálló tartozás esetén Eladó, a Vevő részére Fizetési Felszólítást küld! Amennyiben a tartozást Vevő a felszólításban megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy Eladó Fizetési Meghagyással jogi úton érvényesíti követelését, melyről 3 munkanappal korábban tájékoztatja Vevőt. Ez esetben, a követelésen (számla értéke) és késedelmi kamaton felül, az összes felmerülő költség Vevőt terheli.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján a vásárlót elállási jog illeti meg.
A vásárló a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
A termék átvételének napja a termékhez mellékelt számlán szereplő teljesítési időpont, illetve a postai csomagjegyzék vagy a futárszolgálat szállítójegyzéke.
Elállás esetén az Alter Energetikai Iroda Bt. a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti.
A vevő a 8 munkanapos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljaink teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. Amennyiben a vásárló a írásban áll el a vásárlástól, akkor elegendő az elállási nyilatkozatot elküldenie 8 munkanapon belül.
A vásárló viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás díját). Az Alter Energetikai Iroda Bt. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Előlegfizetéssel történő megrendelés esetén a vásárló jogosult megrendelését visszamondani. Az előleg visszatérítés átutalással történik.
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg megszűnik.


AZ ÁRUHÁZ HASZNÁLATA 

Az Alter Energetikai Iroda Bt. webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Alter Energetikai Iroda Bt. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
*Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat
*Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
*Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
*Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában
érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése
*Bármely szoftver nem megfelelő működése
*Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei
*Az Alter Energetikai Iroda Bt. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
*A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
*Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért, és a webáruházban való vásárlásáért.
* Az Alter Energetikai Iroda Bt. nem vonható felelősségre semmilyen esetben „vis major” esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
* Az Alter Energetikai Iroda Bt. a webáruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre ezek nem vonatkoznak.
* Az Alter Energetikai Iroda Bt. . szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességéét.
* Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban. Bármely résztevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
* Az Alter Energetikai Iroda Bt. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a webáruházban.
* Az Alter Energetikai Iroda Bt. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
* Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a webáruházban az Alter Energetikai Iroda Bt. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja vásárlását, és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az adatvédelmi nyilatkozat:

A Webáruház üzemeltetője, az Alter Energetikai Iroda Bt. (Székhely: 4028. Debrecen, Hadházi u. 125. Adószám: 22145453-2-09 Cégjegyzékszám: 09-06-013719 Bankszámlaszám: ALLIANZ Bank: 18100002-00104029-21010017) kijelenti hogy: A webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

1. A regisztrációs űrlap kitöltése során megadott személyes adatok:
A regisztrációs űrlap kitöltése során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.
Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A megrendelő űrlap során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.) A megrendelés űrlap kitöltése során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges.
Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja. A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult. Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai webáruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.Bárki, aki a webáruházba regisztrációs űrlapot küld el, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Egyúttal a hozzájáruló nyilatkozattal él a -2008. évi XLVIII. törvény alapján - az Alter Energetikai Iroda Bt. felé, mely alapján az Alter Energetikai Iroda Bt. , a regisztrációs űrlap kitöltésénél megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztathatja Vevőt akcióiról és újdonságairól, lehetőséget biztosítva egyúttal a leiratkozás lehetőségére.Ügyfélszolgálat
+36 70 454 6804
Iratkozzon fel hírlevelünkre!